mernieks.lv

miko.lv  SIA “Mikrokods” – programmatūras MicroStation izplatīšana un lietotāju apmācība. Kontaktinformācija: e-pasts: mikrokods@miko.lv tālrunis: 67840256

SIA „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” ir saņēmis de minimis atbalstu projekta 2.5. aktivitātes „Bezpilota lidaparātu izmantošana mērniecības darbu veikšanai un kontrolei” ieviešanai kopā ar partnerorganizācijām SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS” un SIA “ĢeoDati”

Finansējums piešķirts projekta „Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera attīstība 2012-2015” ietvaros (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/015, Līguma Nr. L-KAP-12-0006).