Nē, SIA “Mērniecības Datu Centrs” ir datu uzturētājs, mēs neveicam uzmērīšanu.

Mērniecības darbiem sertificētas personas var atrast Latvijas Mērnieku biedrības lmb.lv un SIA “Sertifikācijas Centrs” persc.lv sertificēto personu sarakstos, kā arī tīmekļa pārlūka meklētājā ierakstot “mērniecības pakalpojumi … novadā”.

Nē, mēs nesniedzam ģeoloģijas nozaru pakalpojumus.

E-pasta tematā (subject) obligāti ir jānorāda objekta adrese.
Ja reģistrācijai tiek iesniegts zemes ierīcības projekts (ZIP) vai tiek pasūtīts būvju situācijas plāns (BSP), lūgums e-pasta tematā klāt norādīt arī darba veidu (piem., ZIP, BSP).

Ja vēl neabonējat Topografija.lv pakalpojumus un nepieciešams pasūtīt ADTI datus un ielu sarkanās līnijas, un pēcāk tiks veikta darba reģistrācija pašvaldības datubāzē, e-pasta tematā klāt jānorāda arī atslēgas vārds par to, ka tiek pieprasīti/pasūtīti dati: “datu pieprasījums”, “info dati”, “info”, “pieprasījums” u.tml.

 1. Karšu pārlūkā Topografija.lv atrodi nepieciešamo vietu.
 2. Pārlūka kreisajā pusē spied uz ikonas “Gribu mērīt te
 3. Izvēlies trešo ikonu “Norādīt ar poligonu” 
 4. Kartē zīmē daudzstūri un noslēdz to ar dubultklikšķi.
 5. Uznirstošā loga kreisās puses apakšā spied uz pogas “Drukāt” un izvēlies “Poligonu kā DXF” 
 6. Rezultātā iegūsti vektordatni *.dxf formātā ar norādīto poligonu.
 1. Pasūtītājs vēršas būvvaldē. Būvvalde dod darba uzdevumu (saraksts, ar ko jāsaskaņo plāns).
 2. Pasūtītājs vēršas pie mērnieka (ģeodēziskos darbos sertificētas personas).
 3. Mērnieks izgatavo būvju izpildmērījuma plānu un to iesniedz pārbaudei un reģistrācijai SIA “Mērniecības Datu Centrs”.
 4. Kad SIA “Mērniecības Datu Centrs” plānu ir reģistrējis, mērnieks to nodod Pasūtītājam.
 5. Pasūtītājs ar gatavo (vai reģistrēto) plānu dodas uz būvvaldi.

Ministru kabineta noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju noteikumi” [ārēja saite] nosaka, ka būvju situācijas plāns ir augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas, ielu sarkano līniju, zemes vienību robežu un to kadastra apzīmējumu un zemes vienību daļu un to kadastra apzīmējumu savietots attēlojums vizuāli uztveramā formā.
Būvju situācijas plānu izgatavo tikai pirmās grupas būvju (ēku un inženierbūvju) projektēšanai. Plašāk par to, kas ir pirmās grupas būve, lasi Ministru kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” [ārēja saite].

Būvju situācijas plānā attēlotā informācija visticamāk nebūs aktuāla, jo tā sastāv no jau pašvaldības datubāzē esošās informācijas. Lai iegūtu aktuālu informāciju par situāciju apvidū vai arī lai projektētu otrās vai trešās grupas būves, ir jāveic topogrāfiskā uzmērīšana.
Būvju situācijas plāna jeb pārskata shēmas inženiertīklu projektēšanai pasūtījumus pieņemam no privātpersonām, projektētājiem un pašvaldībām. Plānu izsniedzam elektroniski *.pdf, *.dwg un *.dgn formātā.

Kas ir jānorāda pieteikumā būvju situācijas plāna saņemšanai?

 • Norādi adresi(-es) un/vai kadastra apzīmējumu(-us) nepieciešamajam objektam, kā arī mērķi, kam ir nepieciešama būvju situācijas plāna sagatavošana.
 • Sagatavo nepieciešamā apjoma shēmu – tas var būt uz ortofotokartes vai kādas citas vizuāli saprotamas kartes shematiski uzvilkta poligona attēls vai arī vektordatu formātā izveidota digitālā shēma (*.dgn vai *.dwg formātā).
 • Norādi rekvizītus, uz kuriem nepieciešams izrakstīt rēķinu.
 • E-pasta tematā (subject) norādi objekta adresi un iekļauj arī kādu no atslēgas vārdiem: “BSP”, “būvju situācijas plāns”, “pārskata shēma” u.tml.
 • Sūti savu pieteikumu uz infodati@mdc.lv.

Cik tas izmaksās?

 • Būvju situācijas plāna cenu nosaka konkrētās teritorijas pašvaldība.
 • Lai iepazītos ar pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajiem cenrāžiem, spied šeit vai dodies uz Topografija.lv.

Ja radies vēl kāds jautājums, droši raksti mums uz e-pastu infodati@mdc.lv vai zvani uz biroja tālruni 67496833 vai 28633927!