Pašvaldībām, kas no 2021. gada 1. jūlija apvienojās, ADTI uzturēšanas deleģēšanas līgumi būs jāpārvērtē. Pašvaldību noslēgtie un uz 2021. gada 30. jūniju spēkā esošie deleģēšanas līgumi 1.jūlijā spēku automātiski nezaudē. Līdz jauna lēmuma pieņemšanai ADTI uzturēšana turpinās ierastajā kārtībā. Tiklīdz būs jauna informācija, mēs par to informēsim un aktualizēsim informāciju MDC mājaslapā un karšu pārlūkā Topografija.lv.

SIA Mērniecības Datu Centrs (MDC) ir ģeotelpiskās informācijas uzņēmums, kas īpaši specializējas augstas detalizācijas informācijas apstrādē. Mērniecības Datu Centrs ir mezgla punkts datu piegādātāju un datu izmantotāju tīklā, tāpēc sev par svarīgu priekšnoteikumu izvirzām rūpes par datu kvalitāti un to atkalizmantošanas iespējām.

Šo un citu iemeslu dēļ pašlaik mums uzticas nu jau 21 pašvaldība, no kurām 17 pašvaldībās augstas detalizācijas topogrāfiskos datus uzturam pilnībā visā novada teritorijā!

Saistošie noteikumi, skaņojumi un cenrādis pašvaldībās, kurās uzturam ADTI

RĪGAS REĢIONS

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Ādažu pils. 23200, Ādažu pag. 23401, Carnikavas pag. 23410

 

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Birzgales pag. 40400, Ikšķiles pils. 40200, Jumpravas pag. 40410, Krapes pag. 40420, Ķeguma pils. 40210, Ķeipenes pag. 40430, Lauberes pag. 40440, Lēdmanes pag. 40450, Lielvārdes pils. 40220, Lielvārdes pag. 40460, Madlienas pag. 40470, Mazozolu pag. 40480, Meņģeles pag. 40490, Ogres pils. 40010, Ogresgala pag. 40500, Rembates pag. 40510, Suntažu pag. 40520, Taurupes pag. 40530, Tīnūžu pag. 40540, Tomes pag. 40550

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Olaines pils. 41200, Olaines pag. 41400

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
*Cenrādis ir izstrādes procesā
Teritoriālās vienības: Baldones pils. 34200, Baldones pag. 34400, Baložu pils. 34210, Ķekavas pils. 34220,  Daugmales pag. 34410, Ķekavas pag. 34421

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
*Jaunais cenrādis ir izstrādes procesā
Teritoriālās vienības: Ropažu pag. 44410, Stopiņu pag. 44420, Vangažu pils. 44200

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Ainažu pils. 35200, Ainažu pag. 35400, Alojas pag. 35410, Alojas pils. 35210, Braslavas pag. 35420, Brīvzemnieku pag. 35430, Katvaru pag. 35440, Liepupes pag. 35450, Limbažu pag. 35460, Limbažu pils. 35220, Pāles pag. 35470, Salacgrīvas pils. 35230, Salacgrīvas pag. 35480, Skultes pag. 35490, Staiceles pag. 35500, Staiceles pils. 35240, Umurgas pag. 35510, Vidrižu pag. 35520, Viļķenes pag. 35530

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Saulkrastu pils. 47200, Saulkrastu pag. 47400, Sējas pag. 47410

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Babītes pag. 39400, Mārupes pils. 39200, Mārupes pag. 39411, Salas pag. 39420

VIDZEMES REĢIONS

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Alsviķu pag. 21400, Alūksnes pils. 21200, Annas pag. 21410, Ilzenes pag. 21420, Jaunalūksnes pag. 21430, Jaunannas pag. 21440, Jaunlaicenes pag. 21450, Kalncempju pag. 21460, Liepnas pag. 21470, Malienas pag. 21480, Mālupes pag. 21490, Mārkalnes pag. 21500, Pededzes pag. 21510, Veclaicenes pag. 21520, Zeltiņu pag. 21530, Ziemera pag. 21540

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Amatas pag. 26400, Cēsu pils. 26200, Drabešu pag. 26410, Dzērbenes pag. 26420, Inešu pag. 26430, Jaunpiebalgas pag. 26440, Kaives pag. 26450, Liepas pag. 26460, Līgatnes pils. 26210, Līgatnes pag. 26470, Mārsnēnu pag. 26480, Nītaures pag. 26490, Priekuļu pag. 26500, Raiskuma pag. 26510, Skujenes pag. 26520, Stalbes pag. 26530, Straupes pag. 26540, Taurenes pag. 26550, Vaives pag. 26560, Vecpiebalgas pag. 26570, Veselavas pag. 26580, Zaubes pag. 26590, Zosēnu pag. 26600

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Aronas pag. 38400, Barkavas pag. 38410, Bērzaunes pag. 38420, Cesvaines pils. 38200, Cesvaines pag. 38430, Dzelzavas pag. 38440, Ērgļu pag. 38450, Indrānu pag. 38460, Jumurdas pag. 38470, Kalsnavas pag. 38480, Lazdonas pag. 38490, Ļaudonas pag. 38510, Liezēres pag. 38500, Lubānas pils. 38210, Madonas pils. 38220, Mārcienas pag. 38520, Mētrienas pag. 38530, Ošupes pag. 38540, Praulienas pag. 38550, Sausnējas pag. 38570, Sarkaņu pag. 38560, Vestienas pag. 38580

Saistošie noteikumi*
Skaņojumi
*Jaunie SN un cenrādis ir izstrādes procesā
Teritoriālās vienības: Murmastienes pag. 55400, Varakļānu pils. 55200, Varakļānu pag. 55410

LATGALES REĢIONS

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Aglonas pag. 42400, Aizkalnes pag. 42410, Galēnu pag. 42420, Pelēču pag. 42430, Preiļu pils. 42200, Preiļu pag. 42440, Riebiņu pag. 42450, Rožkalnu pag. 42460, Rušonas pag. 42470, Saunas pag. 42480, Silajāņu pag. 42490, Sīļukalna pag. 42500, Stabulnieku pag. 42510, Upmalas pag. 42520, Vārkavas pag. 42530

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Baltinavas pag. 24400, Balvu pils. 24200, Balvu pag. 24410, Bērzkalnes pag. 24420, Bērzpils pag. 24430, Briežuciema pag. 24440, Krišjāņu pag. 24450, Kubulu pag. 24460, Kupravas pag. 24470, Lazdukalna pag. 24480,  Lazdulejas pag. 24490, Medņevas pag. 24500, Rugāju pag. 24510, Susāju pag. 24520, Šķilbēnu pag. 24530, Tilžas pag. 24540, Vectilžas pag. 24550, Vecumu pag. 24560, Vīksnas pag. 24570, Viļakas pils. 24210, Žīguru pag. 24580

Saistošie noteikumi*
Skaņojumi
*Jaunie SN un cenrādis ir izstrādes procesā
Teritoriālās vienības: Jersikas pag. 36400, Līvānu pils. 36200, Rožupes pag. 36410, Rudzātu pag. 36420, Sutru pag. 36430, Turku pag. 36440

KURZEMES REĢIONS

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Aizputes pils. 27200, Aizputes pag. 27400, Bārtas pag. 27410, Bunkas pag. 27420,  Cīravas pag. 27430, Dunalkas pag. 27440, Dunikas pag. 27450, Durbes pils. 27210, Durbes pag. 27460, Embūtes pag. 27470, Gaviezes pag. 27480, Gramzdas pag. 27490, Grobiņas pils. 27220, Grobiņas pag. 27500, Kalētu pag. 27510, Kalvenes pag. 27520, Kazdangas pag. 27530, Lažas pag. 27540, Medzes pag. 27550, Nīcas pag. 27560, Otaņķu pag. 27570, Pāvilostas pils. 27230, Priekules pils. 27240, Priekules pag. 27580, Rucavas pag. 27590, Sakas pag. 27600, Tadaiķu pag. 27610, Vaiņodes pag. 27620, Vecpils pag. 27630, Vērgales pag. 27640, Virgas pag. 27650

Saistošie noteikumi*
Skaņojumi
*Jaunie SN un cenrādis ir izstrādes procesā
Teritoriālās vienības: Nīkrāces pag. 33470, Raņķu pag. 33500, Rudbāržu pag. 33520, Skrundas pils. 33210, Skrundas pag. 33540

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Blīdenes pag. 46400, Brocēnu pils. 46200, Cieceres pag. 46410, Ezeres pag. 46420, Gaiķu pag. 46430, Jaunauces pag. 46440, Jaunlutriņu pag. 46450, Kursīšu pag. 46460, Lutriņu pag. 46470, Nīgrandes pag. 46480, Novadnieku pag. 46490, Pampāļu pag. 46500, Remtes pag. 46510, Rubas pag. 46520, Saldus pils. 46210, Saldus pag. 46530, Šķēdes pag. 46540, Vadakstes pag. 46550, Zaņas pag. 46560, Zirņu pag. 46570, Zvārdes pag. 46580

ZEMGALES REĢIONS

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Iecavas pils. 25210, Iecavas pag. 25460

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Cenu pag. 30400, Elejas pag. 30410, Glūdas pag. 30420, Jaunsvirlaukas pag. 30430, Kalnciema pag.  30440, Lielplatones pag. 30450, Līvbērzes pag. 30460, Ozolnieku pag. 30470, Platones pag. 30480, Salgales pag. 30490, Sesavas pag. 30500, Svētes pag. 30510, Valgundes pag. 30520, Vilces pag. 30530, Vircavas pag. 30540, Zaļenieku pag. 30550

Saistošie noteikumi
Skaņojumi
Cenrādis
Teritoriālās vienības: Aknīstes pils. 31200, Aknīstes pag. 31400, Asares pag. 31410, Atašienes pag. 31420, Ābeļu pag. 31430, Dignājas pag. 31440, Dunavas pag. 31450, Elkšņu pag. 31460, Gārsenes pag. 31470, Jēkabpils pils. 31010, Kalna pag. 31480, Krustpils pag. 31490, Kūku pag. 31500, Leimaņu pag. 31510, Mežāres pag. 31520, Rites pag. 31530, Rubenes pag. 31540, Salas pag. 31550, Saukas pag. 31560, Sēlpils pag. 31570, Variešu pag. 31580, Viesītes pils. 31210, Viesītes pag. 31590, Vīpes pag. 31600, Zasas pag. 31610