SIA “Mērniecības Datu Centrs”
Juridiskā adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
Biroja adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
PVN maks. reģ. Nr.: LV40003831048
topografija.lv Uzmērījumu reģistrs reģistrētiem lietotājiem
Apkalpojamās teritorijas


SIA "Mērniecības Datu Centrs" noslēdzis sadarbības vai deleģējuma līgumus par augstas detalizācijas topogrāfisko datu
uzturēšanu ar sekojošām pašvaldībām:

MDC uzturētās teritorijas

Kurzemes reģions  Durbes novads Saldus novads Skrundas novads
  Dunalkas pagasts 6450
Ezeres pagasts 8448 Nīkrāces pagasts 6268
  Durbes pilsēta 6407
Jaunauces pag. 8456 Raņķu pagasts 6278
  Durbes pagasts 6427
Jaunlutriņu pag. 8458 Rudbāržu pagasts 6282
  Tadaiķu pagasts 6488
Kursīšu pagasts 8462 Skrundas pagasts 6209
  Vecpils pagasts 6494
Lutriņu pagasts 8466 Skrundas pilsēta 6209
 
Nīgrandes pag. 8470  
 
Novadnieku pag. 8472  
    Pampāļu pagasts 8476  
 
Rubas pagasts 8482  
 
Saldus pilsēta 8401  
 
Saldus pagasts 8486  
 
Šķēdes pagasts 8488  
 
Vadakstes pag. 8492  
 
Zaņas pagasts 8494  
 
Zirņu pagasts 8496  
 
Zvārdes pagasts 8498  
Latgales reģions Aglonas novads Balvu novads Dagdas novads
  Aglonas pagasts 7642
 Balvu pagasts 3846
Andrupenes pagasts 6042
  Grāveru pagasts 6058
 Balvu pilsēta 3801 Andzeļu pagasts 6044
  Kastuļinas pagasts 6072
 Bērzkalnes pag. 3848 Asūnes pagasts 6046
  Šķeltovas pagasts 6094
 Bērzpils pagasts 3850 Bērziņu pagasts 6050
     Briežuciema pag. 3852
Dagdas pilsēta 6009
     Krišjāņu pagasts 3856 Dagdas pagasts 6054
     Kubulu pagasts 3858
Ezernieku pagasts 6056
     Lazdulejas pagasts 3866 Ķepovas pagasts 6080
     Tilžas pagasts 3886 Konstantinovas pag. 6076
     Vectilžas pagasts 3890 Šķaunes pagasts 6092
     Vīksnas pagasts 3894
Svariņu pagasts 6090
  Ilūkstes novads Līvānu novads
Preiļu novads
  Bebrenes pagasts 4444 Jersikas pagasts 7652 Aizkalnes pagasts 7644
  Dvietes pagasts 4454 Līvānu pilsēta 7611 Pelēču pagasts 7656
  Eglaines pagasts 4456 Rožupes pagasts 7666 Preiļu pilsēta 7601
  Ilūkstes pilsēta 4407 Rudzātu pagasts 7668 Preiļu pagasts 7658
  Pilskalnes pagasts 4480 Sutru pagasts 7682
Saunas pagasts 7674
  Prodes pagasts 4435 Turku pagasts 7686
  Šēderes pagasts 4490

  Subates pilsēta 4415  
  Riebiņu novads Vārkavas novads
  Galēnu pagasts 7648 Rožkalnu pagasts 7664
  Riebiņu pagasts 7662 Upmalas pagasts 7690
  Rušonas pagasts 7670 Vārkavas pagasts 7694
  Silajāņu pagasts 7676

  Sīļukalna pagasts 7678

  Stabulnieku pag. 7680

Rīgas reģions Ādažu novads Carnikavas novads
 
  Ādažu novads 8044 Carnikavas novads 8052  

Inčukalna novads Krimuldas novads Ķeguma novads
  Inčukalna pagasts 8064 Krimuldas pagasts 8068 Ķeguma pilsēta 7409
  Vangažu pilsēta 8017 Lēdurgas pagasts 6656 Tomes pagasts 7429
      Birzgales pagsts 7444
      Rembates pagasts 7484
  Ķekavas novads Lielvārdes novads Mālpils novads
  Baložu pilsēta 8007 Jumpravas pagasts 7448 Mālpils novads 8074
  Daugmales pagasts 8056 Lēdmanes pagasts 7464  
 
Ķekavas pagasts 8070 Lielvārdes pagasts 7433 Olaines novads
    Lielvārdes pilsēta 7413 Olaines pilsēta 8009
  Mārupes novads Ogres novads Olaines pagasts 8080
  Mārupes novads 8076 Krapes pagasts 7452
 
    Ķeipenes pagasts 7456 Stopiņu novads
    Lauberes pagasts 7460  Stopiņu novads 8096
    Madlienas pagasts 7468  
    Mazozolu pagasts 7472  
 
Meņģeles pagasts 7476
    Ogres pilsēta 7401  
   Ropažu novads Ogresgala pagasts 7480  
   Ropažu novads 8084 Suntažu pagasts 7488
    Taurupes pagasts 7492
  Salacgrīvas novads Saulkrastu novads  
  Ainaži 6605 Saulkrastu pagasts 8033  
  Ainažu pag. 6605; 6625 Saulkrastu pilsēta 8013
  Liepupes pagasts 6660    
  Salacgrīva 6615    
  Salacgrīvas p. 6635; 6672    
Vidzemes reģions Alūksnes novads  Amatas novads Cesvaines novads
  Alsviķu pagasts 3642 Amatas pagasts 4242 Cesvaines pilsēta 7007
  Alūksnes pilsēta 3601 Drabešu pagasts 4246 Cesvaines pag. 7027
  Annas pagasts 3644 Nītaures pagasts 4268  
  Ilzenes pagasts 3652 Skujenes pagsts 4278 Ērgļu novads
  Jaunalūksnes pag. 3656 Zaubes pagsts 4296 Ērgļu pagasts 7064
  Jaunannas pag. 3658   Jumurdas pagasts 7060
  Jaunlaicenes pag. 3660 Jaunpiebalgas novads Sausnējas pagats 7092
  Kalncepju pagasts 3664 Jaunpiebalgas pag. 4256
 
  Liepnas pagsts 3668 Zosēnu pagasts 4298 Līgatnes novads
  Malienas pagasts 3672   Līgatnes pilsēta 4211
  Mālupes pagasts 3674   Līgatnes pagasts 4262
  Mārkalnes pagasts 3676
Pārgaujas novads  Priekuļu novads
  Pededzes pagasts 3680
Raiskuma pagasts 4274 Liepas pagasts 4260
  Veclaicenes pag. 3688 Stalbes pagasts 4280 Mārsnēnu pagasts 4264
  Zeltiņu pagasts 3694
Straupes pagasts 4282 Priekuļu pagasts 4272
  Ziemera pagasts 3696
Veselavas pagasts 4294
  Strenču novads Varakļānu novads Vecpiebalgas novads
  Jērcēnu pag. 9462; 9433 Murmastienes pag. 7078 Dzērbenes pagasts 4250
  Plāņu pagasts 9476 Varakļānu pilsēta 7017 Inešu pagasts 4254
  Sedas pilsēta 9433 Varakļānu pagsts 7094 Kaives pagasts 4258
  Strenču pilsēta 9417   Taurenes pagasts 4286
      Vecpiebalgas pag. 4292
  Madonas novads    
  Aronas pagasts 7042
   
  Barkavas pagasts 7044
   
  Bērzaunes pagasts 7046
   
  Dzelzavas pagasts 7050
   
  Kalsnavas pagasts 7062
   
  Ļaudonas pagasts 7070
   
  Lazdonas pagasts 7066
   
  Liezēres pagasts 7068
   
  Madona 7001
   
  Mārcienas pagasts 7074
   
  Mētrienas pagasts 7076
   
  Ošupes pagasts 7082
   
  Praulienas pagasts 7086
   
  Sarkaņu pagasts 7090
   
  Vestienas pagasts 7096
   
Zemgales reģions Iecavas novads
Jelgavas novads Jēkabpils novads
  Iecavas novads 4064
Elejas pagasts 5448 Ābeļu pagasts 5648
 
Glūdas pagasts 5452 Dignājas pagasts 5652
  Jēkabpils pilsēta Jaunsvirlaukas pagasts 5456 Dunavas pagasts 5654
  Jēkabpils pilsēta 5601 Kalnciema pagasts 5411, 5431 Kalna pagasts 5666
 
Lielplatones pagasts 5460 Leimaņu pagasts 5674
  Ozolnieku novads Līvbērzes pagasts 5462 Rubenes pagasts 5682
  Cenu pagasts 5444 Platones pagasts 5470 Zasas pagasts 5698
  Ozolnieku pagasts 5466 Sesavas pagasts 5474  
  Salgales pagasts 5478 Svētes pagasts 5482 Krustpils novads
    Valgundes pagasts 5486 Atašienes pagasts 5646
    Vilces pagasts 5490 Krustpils pagasts 5668
    Vircavas pagasts 5492 Kūku pagasts 5670
    Zaļenieku pagasts 5496 Mežāres pagasts 5676
   
Variešu pagasts 5694
      Vīpes pagasts 5696

 
 

SIA „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” ir saņēmis de minimis atbalstu projekta
2.5. aktivitātes „Bezpilota lidaparātu izmantošana mērniecības darbu veikšanai un kontrolei” ieviešanai kopā ar partnerorganizācijām
SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS" un SIA "ĢeoDati"

Finansējums piešķirts projekta „Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera attīstība 2012-2015” ietvaros (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/015, Līguma Nr. L-KAP-12-0006).

© Mērniecības datu centrs SIA. Vietne izveidota 26.08.2008, papildināta 11.06.2021. Skatījumu skaits kopā: 707578, šodien: 118