ALŪKSNES NOVADS

Alsviķu pag. 21400

Alūksnes pils. 21200

Annas pag. 21410

Ilzenes pag. 21420

Jaunalūksnes pag. 21430

Jaunannas pag. 21440

Jaunlaicenes pag. 21450

Kalncepju pag. 21460

Liepnas pag. 21470

Malienas pag. 21480

Mālupes pag. 21490

Mārkalnes pag. 21500

Pededzes pag. 21510

Veclaicenes pag. 21520

Zeltiņu pag. 21530

Ziemera pag. 21540

CĒSU NOVADS

Amatas pag. 26400

Drabešu pag. 26410

Dzērbenes pag. 26420

Inešu pag. 26430

Jaunpiebalgas pag. 26520

Kaives pag. 26450

Liepas pag. 26460

Līgatnes pils. 26210

Līgatnes pag. 26470

Mārsnēnu pag. 26480

Nītaures pag. 26490

Priekuļu pag. 26500

Raiskuma pag. 26510

Skujenes pag. 26520

Stalbes pag. 26530

Straupes pag. 26540

Taurenes pag. 26550

Vecpiebalgas pag. 26570

Veselavas pag. 26580

Zaubes pag. 26590

Zosēnu pag. 26600

MADONAS NOVADS

Aronas pag. 38400

Barkavas pag. 38410

Bērzaunes pag. 38420

Cesvaines pils. 38200

Cesvaines pag. 38430

Dzelzavas pag. 38440

Ērgļu pag. 38450

Jumurdas pag. 38470

Kalsnavas pag. 38480

Lazdonas pag. 38490

Ļaudonas pag. 38510

Liezēres pag. 38500

Madonas pils. 38220

Mārcienas pag. 38520

Mētrienas pag. 38530

Ošupes pag. 38540

Praulienas pag. 38550

Sausnējas pag. 38570

Sarkaņu pag. 38560

Vestienas pag. 38580

VALMIERAS NOVADS

Jērcēnu pag. 54470

Plāņu pag. 54550

Sedas pils. 54220

Strenču pils. 54230

VARAKĻĀNU NOVADS

Murmastienes pag. 55400

Varakļānu pils. 55200

Varakļānu pag. 55410