DIENVIDKURZEMES NOVADS

Dunalkas pag. 27440

Durbes pils. 27210

Durbes pag. 27460

Tadaiķu pag. 27610

Vecpils pag. 27630

KULDĪGAS NOVADS

Nīkrāces pag. 33470

Raņķu pag. 33500

Rudbāržu pag. 33520

Skrundas pils. 33210

Skrundas pag. 33540

SALDUS NOVADS

Ezeres pag. 46420

Jaunauces pag. 46440

Jaunlutriņu pag. 46540

Kursīšu pag. 46460

Lutriņu pag. 46470

Nīgrandes pag. 46480

Novadnieku pag. 46490

Pampāļu pag. 46500

Rubas pag. 46520

Saldus pils. 46210

Saldus pag. 46530

Šķēdes pag. 46540

Vadakstes pag. 46550

Zaņas pag. 46560

Zirņu pag. 46570

Zvārdes pag. 46580