Turpmāk ADTI darbus reģistrējam caur topografija.lv

SIA “Mērniecības Datu Centrs” no 2023. gada 1. novembra pilnībā pāriet uz jaunu un modernāku Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācijas (ADTI) darbu reģistrācijas sistēmu karšu pārlūkā www.topografija.lv. Karšu pārlūkā ir izveidots ADTI darbu (topogrāfisko un izpildmērījumu plānu) reģistrācijas modulis vai sadaļa, kurā gan uzņēmuma vadība, gan mērnieki var sekot līdz ADTI darbu reģistrācijai.

Topogrāfiskās informācijas izsniegšana mērniekiem joprojām notiek e-pasta sarakstē, rakstot uz e-pastu infodati@mdc.lv.

Ja uzņēmumam vēl nav piekļuve topografija.lv ADTI darbu reģistrācija modulim, tad sekojiet aprakstam.