Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā Dienvidkurzemes novadā un jauni saistošie noteikumi par ADTI

Informējam, ka saskaņā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2023. gada 1. augusta visā Dienvidkurzemes novada teritorijā, tajā skaitā bijušajā Aizputes, Priekules, Durbes, Grobiņas, Nīcas, Rucavas, Pāvilostas un Vaiņodes novadā, ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”.

Vienlaicīgi informējam, ka 29.06.2023. Dienvidkurzemes novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 25/2023 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dienvidkurzemes novadā”.