Jelgavas un Ropažu novados jauni saistošie noteikumi par ADTI

Informējam, ka Jelgavas novada pašvaldība ir apstiprinājusi un 05.01.2023. stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 18 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas novadā”. Pievērsiet uzmanību – ja uzmērāmajā teritorijā ir iznīcināts vietējā ģeodēziskā tīkla punkts, tad mērniecībā sertificētā persona sagatavo aktu par vietējā ģeodēziskā punkta iznīcināšanu un iesniedz Pašvaldības Būvvaldes pilnvarotam speciālistam.

Arī Ropažu novada pašvaldība ir apstiprinājusi un 01.01.2023. stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 40/22 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ropažu novadā”.  Līdz brīdim, kad pašvaldība noslēgs jaunu deleģēšanas līgumu, MDC joprojām apkalpo tikai bijušo Ropažu novadu, Stopiņu novadu un Vangažu pilsētu un piemēro ADTI aprites un maksas kārtību, kāda bija noteikta līdz šim!