Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā Mārupes novadā

Informējam, ka saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 12. decembra visā jaunajā Mārupes novada teritorijā, tajā skaitā Babītes un Mārupes pagastos, ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”.

Atgādinām, ka 22.12.2021. Mārupes novada dome ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 33/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā”.