Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā Jēkabpils novadā

Informējam, ka saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 1. decembra visā jaunajā Jēkabpils novada teritorijā, tajā skaitā Jēkabpils pilsētā un bijušajos novados (Jēkabpils, Krustpils, Viesītes, Aknīstes un Salas), ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”.

Atgādinām, ka 30.06.2022. Jēkabpils novada pašvaldība ir apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 32 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā”.