Jēkabpils novadā jauni saistošie noteikumi par ADTI

Informējam, ka 30.06.2022. Jēkabpils novada pašvaldība ir apstiprinājusi un tagad stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 32 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Jēkabpils novadā”. Līdz brīdim, kad pašvaldība noslēgs jaunu deleģēšanas līgumu, MDC joprojām apkalpo tikai bijušo Jēkabpils un Krustpils novadu, un Jēkabpils pilsētu!

Papildus informējam par izmaiņām topogrāfisko plānu skaņojumos Saldus un Ādažu novados:

No 01.07.2022. SIA “Saldus komunālservisam” tiek pievienotas SIA “Brocēnu siltums”, SIA “Saldus siltums” un SIA “Saldus namu pārvalde”. Tas nozīmē, ka topogrāfiskos plānus nepieciešams skaņot tikai ar SIA “Saldus komunālserviss”.

No 01.09.2022. PA “Carnikavas komunālserviss” pārņem Ādažu novada Administrācijas Īpašumu un infrastruktūras nodaļas pienākumus. Tas nozīmē, ka topogrāfiskos plānus par pašvaldības infrastruktūru (ielas, ielu apgaismojums, pašvaldības meliorācija, lietus kanalizācija) Ādažu novadā (gan Carnikavas pagastā, gan Ādažu pagastā) skaņo PA “Carnikavas komunālserviss”. Topogrāfiju skaņošanai izmantot jauno e-pastu: topografija@adazi.lv !