Ķekavas novadā jauni saistošie noteikumi par ADTI

Informējam, ka Ķekavas novada pašvaldība ir apstiprinājusi un 07.07.2022. stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 13/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ķekavas novadā”. Līdz brīdim, kad pašvaldība noslēgs jaunu deleģēšanas līgumu, MDC joprojām apkalpo tikai bijušo Ķekavas novadu (Baložu pilsētā, Ķekavas pilsētā, Ķekavas pagastā, Daugmales pagastā) un piemēro ADTI aprites un maksas kārtību, kāda bija noteikta līdz šim!