Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā Saulkrastu un Ogres novados

Informējam, ka saskaņā ar Saulkrastu novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 1. jūnija visā jaunajā Saulkrastu novada teritorijā, tajā skaitā bijušajā Sējas novadā, ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”. Aicinām iepazīties ar 27.10.2021. Saulkrastu novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. SN 20/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Saulkrastu novadā“.

Informējam, ka saskaņā ar Ogres novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 1. jūnija visā jaunajā Ogres novada teritorijā, tajā skaitā bijušajā Ikšķiles, Ķeguma, Ogres un Lielvārdes novadā, ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”. Aicinām iepazīties ar 31.03.2022. Ogres novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 12/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā“.