Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā jaunajā Preiļu novadā

Informējam, ka saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 13. maija visā jaunajā Preiļu novada teritorijā, tajā skaitā bijušo Riebiņu novadu, Vārkavas novadu un daļu Aglonas novadu (t.i. Aglonas pagastu), ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”.

11.05.2022. stājās spēkā Preiļu novada saistošie noteikumi “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Preiļu novadā“.