Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā bijušajā Strenču novadā

Informējam, ka saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 1. maija visā jaunajā Valmieras novada teritorijā, tajā skaitā bijušajā Strenču novadā, ADTI datubāzi uzturēs SIA Vidzemes mērnieks.