Izmaiņas Ogres novada saistošajos noteikumos

Informējam, ka 2022. gada 27. aprīlī stājās spēkā Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12/2022 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā“.

Papildus informējam, ka 20.04.2022. stājušies spēkā arī Jūrmalas novada saistoši noteikumi Nr.14 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”.