Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā jaunajā Limbažu novadā un citu novadu saistošajos noteikumos

Informējam, ka saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 7. marta visā jaunajā Limbažu novada teritorijā, tajā skaitā bijušo Limbažu, Alojas un Salacgrīvas novadu teritorijās, ADTI datubāzi uzturēs SIA “Mērniecības Datu Centrs”.

05.03.2022. stājās spēkā Limbažu novada saistošie noteikumi “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Limbažu novadā“.

Papildus informējam, ka stājušies spēkā ir vairāku pašvaldību saistošie noteikumi:

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Saulkrastu novadā“;

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Olaines novadā“;

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā“;

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Bauskas novadā“;

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Dobeles novadā“;

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Tukuma novadā“.