Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā bijušā Ilūkstes novadā un Mārupes novada saistošajos noteikumos

Informējam, ka saskaņā ar Augšdaugavas novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 1. februāra visā jaunajā Augšdaugavas novada teritorijā, tajā skaitā bijušā Ilūkstes novada teritorijā, ADTI datubāzi uzturēs Augšdaugavas novada pašvaldība (www.augsdaugavasnovads.lv). 01.02.2022. stājās spēkā saistošie noteikumi “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Augšdaugavas novadā“.

Līdz 2021. gada 31. janvārim bijušā Ilūkstes novada teritorijā ADTI darbus reģistrēs SIA „Mērniecības Datu Centrs”.

Papildus informējam, ka Mārupes novada pašvaldība ir apstiprinājusi un 22.01.2022. stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 33/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Mārupes novadā”. Līdz pašvaldības attiecīgam lēmumam, MDC joprojām apkalpo tikai Mārupes pagasta teritoriju!