Izmaiņas ADTI datubāzes uzturēšanā bijušajos Dagdas un Aglonas novados

Informējam, ka saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības pieņemto lēmumu, no 2022. gada 1. janvāra visā jaunajā Krāslavas novada teritorijā, tajā skaitā bijušo Dagdas novada un Aglonas novada Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas pagastu teritorijās, ADTI datubāzi uzturēs Krāslavas novada pašvaldība (https://kraslava.lv/ ).

 Papildus informējam, ka bijušā Aglonas novada otra daļa teritorijas ir pievienota jaunajam Preiļu novadam, ko uztur SIA „Mērniecības Datu Centrs”.