Pašvaldībām, kas no 2021. gada 1. jūlija apvienojās, ADTI uzturēšanas deleģēšanas līgumi būs jāpārvērtē. Pašvaldību noslēgtie deleģēšanas līgumi, kas 2021. gada 30.jūnijā ir spēkā esoši, 1. jūlijā spēku automātiski nezaudē.