No 2014.gada 1.decembra izejas datus mērniekiem izsniegsim ar jaunajiem augstumiem – Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5).

Mērnieku darbus, kuri uzsākti līdz 2014.gada 1.decembrim pieņemsim arī BAS-77 normālo augstumu sistēmā līdz 2014.gada 31.decembrim.

Lai mazinātu iespējamību, ka projektētājs vai būvnieks varētu neievērot to, ka Jūsu plāns ir sagatavots jaunajā augstumu sistēmā, iesakām plānos to īpaši uzsvērt – piemēram, tā, kā mēs norādām šeit pievienotajā paraugā.

Paraugs sagatavots, izmantojot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta priekšlikumu. Iesakām pieturēties pie vienota noformējuma.

Lūgums šajās dienās izturēties ar sapratni, ja jūs tiksiet apkalpoti nedaudz ilgāk par noteikto termiņu.

Atgādinām par piezīmēm, kas jāraksta izpildmērījumu plānos saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma pārejas noteikumu 19.punktā izteikto prasību: “Ja būvniecības dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā, tad ar 2014.gada 1.decembri izpildmērījuma plāna piezīmēs jānorāda augstumu sistēma, kurā izstrādāta būvniecības dokumentācija, un augstumu pārrēķinos uz Eiropas Vertikālo atskaites sistēmu izmantotā vērtība.”
Piemēram:

“Būvniecības dokumentācija izstrādāta Baltijas 1977.gada normālo augstumu sistēmā. Augstumu pārrēķinos uz Latvijas normālo augstumu sistēmu LAS-2000,5 izmantota vērtība +0.xxx m”,

kur +0.xxx ir konkrētajā vietā noteiktā augstumu starpība.

SIA Mērniecības Datu Centrs ir saņēmis de minimis atbalstu projekta „GeoTOPO sistēmas izstrādes un ieviešanas plānošana” ieviešanai kopā ar partnerorganizācijām SIA TopoDatiSIA ĢeoDATISIA Vidzemes mērnieks un SIA Topoprojekts.
Finansējums, piešķirts projekta „Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera attīstība 2012-2015” ietvaros (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/015, Līguma Nr. L-KAP-12-0006).