No šī gada 1.decembra SIA “Mērniecības Datu Centrs” prasīs stingrāk ievērot DIGITĀLĀS TOPOGRĀFISKĀS UZMĒRĪŠANAS TEHNISKĀS INSTRUKCIJAS prasības plāna rakstlaukuma noformēšanā.

Lūdzam saskaņā ar instrukcijas prasībām rakstlaukumā norādīt uzmērījuma pasūtītāju un darba reģistrācijas numuru. Nejaukt ar Mērniecības Datu Centra reģistrācijas numuru.

Turpmāk šie numuri būs norādīti jums izrakstītajos rēķinos.

Arī jaunajā Ministru kabineta noteikumu projektā „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” ir iestrādāta prasība rakstlaukumā norādīt pasūtījuma identifikācijas numuru.

Pateicamies par sadarbību!