SIA “Mērniecības datu centrs”
Juridiskā adrese:
Limbažu iela 9 -486,
Rīga, LV-1005
Biroja adrese:
Limbažu iela 9 -486,
Rīga, LV-1005
PVN maks. reģ. Nr.: LV40003831048
topografija.lv Uzmērījumu reģistrs reģistrētiem lietotājiem
TOPOGRĀFIJAS SKAŅOJUMI
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturētāju un inženierkomunikāciju uzturētāju saskaņošanas teritorijas - karšu pārlūkā topografija.lv.


Latvijas Valsts radio un televīzijas centra saskaņojumu teritorijas (2016.05.):
DGN datne .
Piezīme: Rīgā, Liepājā, Ventspilī un Jūrmalas pilsētā saskaņojums nepieciešams visā pilsētas teritorijā.
© Mērniecības datu centrs SIA. Vietne izveidota 26.08.2008, papildināta 12.10.2020. Skatījumu skaits kopā: 668670, šodien: 111