topografija.lv Uzmērījumu reģistrs reģistrētiem lietotājiem
28.09.2011
Ņemot vērā Valsts zemes dienesta skaidrojumu par topogrāfisko plānu saskaņošanu un elektroniski sagatavotajiem dokumentiem turpmāk, no 2011.gada 01.oktobra:

1. Topogrāfiskā uzmērījuma reģistrācijai pašvaldības datubāzē jāsūta divi faili:
* - Plāns ar tabulu, kurā kopā ar inženierkomunikāciju saskaņojumiem ir atzīme par VZD skaņojuma faktu;
* - Oriģinālais VZD elektroniski parakstītais plāns (*.edoc).

2. Izpildmērījuma (inženierkomunikāciju, laukumveida izpildmērījumi, būvju novietnes - pie ēku nodošanas ekspluatācijā) reģistrācijai pašvaldības datubāzē jāsūta:
2.1. Divi faili, ja izpildmērījumā attēlota kadastra informācija un tā ir skaņota VZD:
* - Plāns ar atsauci piezīmēs par VZD skaņojuma faktu;
* - Oriģinālais VZD elektroniski parakstītais plāns (*.edoc).
2.2. Vienu failu, ja kadastra
informācija ir attēlota būvasu nospraušanas aktā vai būvju novietnes pārbaudes aktā (būvniecības procesa gaitā), bet tā nav skaņota VZD. Plānā jābūt atsaucei par kadastra informācijas izcelsmi (piemēram lejupielādēta no kadastrs.lv, robežplāns, projekta dokumentācija utt.).
2.3.
Vienu failu, ja kadastra informācija izpildmērījumā nav attēlota.

Atgādinām, ka līdz brīdim, kad stāsies spēkā MK noteikumu „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, inženierkomunikāciju izpildmērījumos kadastra informāciju, ja to nepieprasa uzmērījuma pasūtītājs vai būvvalde, var neattēlot.


© Mērniecības datu centrs SIA. Vietne izveidota 26.08.2008, papildināta 15.10.2021. Skatījumu skaits kopā: 730534, šodien: 152