topografija.lv Uzmērījumu reģistrs reģistrētiem lietotājiem
04.06.2010
No jūnija mēneša ir ieviestas vairākas izmaiņas mūsu izcenojumos.

Esam ierobežojuši maksimālo iespējamo tāmes vērtību topogrāfisko uzmērījumu un inženierkomunikāciju izpildmērījumu
reģistrācijai liela apjoma objektiem. Tagad maksimālā summa nepārsniedz 95,00 Ls*.

Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu reģistrācija neatkarīgi no to lieluma un sarkano līniju pagriezienu punktu daudzuma izmaksā Ls8,50*.

Kā arī esam precizējuši topogrāfisko datu izsniegšanas nosacījumus citiem mērķiem.

Ja nepieciešama esošā topogrāfiskā informācija kā palīgmateriāls kadastrālās uzmērīšanas darbiem, tad neatkarīgi no zemes vienības platības, šī informācija maksā Ls2,00* par vienu zemes vienību.

Ja nepieciešama esošā topogrāfiskā informācija informatīvām vajadzībām (piemēram, dalībai konkursā – zinot uzmērīto apjomu, konkursā var piedalīties ar adekvātu piedāvājumu), tad izcenojums ir Ls2,00 par platību līdz 25ha, un par katru nākamo ha Ls0,05*. Veicot šo pasūtījumu jāiesniedz uzmērāmās teritorijas kontūra digitālā veidā.

* - Neskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).
© Mērniecības datu centrs SIA. Vietne izveidota 26.08.2008, papildināta 15.10.2021. Skatījumu skaits kopā: 730540, šodien: 158