topografija.lv Uzmērījumu reģistrs reģistrētiem lietotājiem
23.02.2010
Informējam, ka no šī gada 24.februāra SIA "Mērniecības Datu Centrs" uzsāk darbību visā Balvu novadā. No šīs dienas apkalpojam Vīksnas pagasta, Kubuļu pagasta, Balvu pagasta, Bērzkalnes pagasta, Lazdulejas pagasta, Vectilžas pagasta, Briežuciema pagasta, Tilžas pagasta, Krišjāņu pagasta un Bērzpils pagasta teritoriju.

Darbu reģistrēšanas kārtība ir tāda pati, kā citās pašvaldībās, kur strādā SIA "Mērniecības Datu Centrs".

Izejas datu pieprasīšanai, saņemšanai un gatavā darba nosūtīšanai izmantojama e-pasta adrese
.
© Mērniecības datu centrs SIA. Vietne izveidota 26.08.2008, papildināta 15.10.2021. Skatījumu skaits kopā: 730556, šodien: 13