SIA “Mērniecības Datu Centrs”
Juridiskā adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
Biroja adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
PVN maks. reģ. Nr.: LV40003831048
topografija.lv Uzmērījumu reģistrs reģistrētiem lietotājiem
Informācija klientiem

2013.07.19

Informācija mērniekiem par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izsniegšanu


Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” sākot ar 2012.gada 1.septembri topogrāfiskos uzmērījumus pieņemam noformētus atbilstoši tikai šo noteikumu 1.pielikumam – turpmāk „ADTI 2012 specifikācija”.

Visus uzmērījumus, kurus esam saņēmuši un reģistrējuši pēc 2012.gada 1.septembra, uzturam un izsniedzam mērniekiem atbilstoši ADTI 2012 specifikācijai.

Topogrāfiskā informācija (atsevišķos uzmērījumus un M1:1000 karšu lapas), kuru esam saņēmuši no mērniekiem un iepriekšējiem datu uzturētājiem - Valsts zemes dienesta (VZD) un pašvaldībām, definējama kā vēsturiskā informācija.

Nozari reglamentējošie normatīvie akti nenosaka, ka pašvaldības datubāzē uzkrātā vēsturiskā informācija jāpārveido atbilstoši ADTI 2012 specifikācijai. Veikt patvaļīgas izmaiņas pašvaldības datubāzes saturā un oriģinālajās mērnieku iesniegtajās datnēs nav atļauts.

Lai atvieglotu mērnieku darbu, tad informācija, kas uzkrāta pašvaldību ADTI digitālajās kartēs un ir atbilstoša VZD 2003.gada topogrāfiskās informācijas objektu klasifikatoram un to elementu apzīmējumu specifikācijai, un kuras elementiem ADTI 2012 specifikācijā ir atbilstošs apzīmējums, tiek automātiski konvertēta un izsniegta mērniekam. Pārējie elementi korekti konvertējami tikai pēc to identificēšanas dabā, ko drīkst veikt tikai sertificēts mērnieks, nevis datu bāzes uzturētājs.

No pašvaldībām esam saņēmuši deleģējumu topogrāfisko datu uzturēšanā ievērojot nozari reglamentējošos normatīvos aktus, bet neesam pilnvaroti patvaļīgi sagrozīt iepriekš uzkrāto topogrāfisko informāciju.

Mērniecības Datu Centrs valdes priekšsēdētājs


23.10.2007

Ar 2007.gada 22.oktobri ir stājusies spēkā jauna, uzmērījumu un projektu, elektroniskā reģistrācijas kārtība.

Reģistrētais darbs tiek apliecināts nevis ar spiedogu, bet ar īpaša parauga rakstlaukumu, kas tiek ievietots attiecīgajā plānā. Katram darbam tiek piešķirts unikāls reģistrācijas numurs, kura autentiskuma kontroli veic attiecīgā pašvaldība.
Tām mērniecības firmām, kuras nav noslēgušas sadarbības līgumu ar SIA "Mērniecības Datu Centrs", ir jāsaņem rēķins un tikai pēc rēķina apmaksas tās saņems darba reģistrācijas numuru.

Pieprasījuma nosūtīšanai un datu saņemšanai izmantojama e-pasta adrese .

Lai noslēgtu sadarbības līgumu, lūgums sazināties ar Jāni Klīvi 67496833, 29140014 vai .
Informējam, ka ar jauniem klientiem sadarbības sākuma periodā strādājam priekšapmaksas režīmā.

Pieprasījuma veidlapa

Mērniecības Datu Centrs izpilddirektors
Kaspars Kojalovičs
© Mērniecības datu centrs SIA. Vietne izveidota 26.08.2008, papildināta 02.12.2021. Skatījumu skaits kopā: 735909, šodien: 196