SIA “Mērniecības Datu Centrs”
Juridiskā adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
Biroja adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
PVN maks. reģ. Nr.: LV40003831048
topografija.lv Uzmērījumu reģistrs reģistrētiem lietotājiem
Apkalpojamās teritorijas

Pašvaldībām, kas no 2021. gada 1. jūlija apvienojās, ADTI uzturešanas deleģēšanas līgumi būs jāpārvērtē. Pašvaldību noslēgtie un uz 2021. gada 30. jūniju spēkā esošie deleģēšanas līgumi 1.jūlijā spēku automātiski nezaudē. Līdz jauna lēmuma pieņemšanai, ADTI uzturēšana turpinās ierastajā kārtībā. Tiklīdz būs jauna informācija, mēs par to informēsim un aktualizēsim informāciju MDC lapā un karšu pārlūkā www.topografija.lv


SIA "Mērniecības Datu Centrs" noslēdzis sadarbības vai deleģējuma līgumus par augstas detalizācijas topogrāfisko datu
uzturēšanu ar sekojošām pašvaldībām:

MDC uzturētās teritorijas

                                                                                                                        
Kurzemes reģions
Dienvidkurzemes novads Kuldīgas novads  
Saldus novads
  Dunalkas pag. 27440
Nīkrāces pag. 33470 Ezeres pag. 46420
  Durbes pils. 27210 Raņķu pag. 33500 Jaunauces pag. 46440
  Durbes pag. 27460 Rudbāržu pag. 33520 Jaunlutriņu pag. 46540
  Tadaiķu pag. 27610
Skrundas pils. 33210 Kursīšu pag. 46460
  Vecpils pag. 27630
Skrundas pag. 33540 Lutriņu pag. 46470
 
  Nīgrandes pag. 46480
    Novadnieku pag. 46490
      Pampāļu pag. 46500
 
  Rubas pag. 46520
 
  Saldus pils. 46210
 
  Saldus pag. 46530
 
  Šķēdes pag. 46540
 
  Vadakstes pag. 46550
 
  Zaņas pag. 46560
 
  Zirņu pag. 46570
    Zvārdes pag. 46580
       
Latgales
reģions
Augšdaugavas novads Krāslavas novads Preiļu novads
  Bebrenes pag. 22410 Andrupenes pag. 32400 Aglonas pag. 42400
  Dvietes pag. 22450 Andzeļu pag. 32410 Aizkalnes pag. 42410
  Eglaines pag. 22460 Asūnes pag. 32420 Galēnu pag. 42420
  Ilūkstes pils. 22200 Bērziņu pag. 32440 Pelēču pag. 42430
  Pilskalnes pag. 22550 Dagdas pils. 32200 Preiļu pils. 42200
  Prodes pag. 22560 Dagdas pag. 32450 Preiļu pag. 42440
  Šēderes pag. 22600 Ezernieku pag. 32460 Riebiņu pag. 42450
  Subates pils. 22210 Grāveru pag. 32470 Rožkalnu pag. 42460
    Kastuļinas pag. 32520 Rušonas pag. 42470
  Balvu novads Konstantinovas pag. 32540 Saunas pag. 42480
  Balvu pils. 24200 Ķepovas pag. 32560 Silajāņu pag. 42490
  Balvu pag. 24410 Svariņu pag. 32600 Sīļukalna pag. 42500
  Bērzkalnes pag. 24420 Šķaunes pag. 32610 Stabulnieku pag. 42510
  Bērzpils pag. 24430 Šķeltovas pag. 32620 Upmalas pag. 42520
  Briežuciema pag. 24440 Vārkavas pag. 42530
  Krišjāņu pag. 24450 Līvānu novads
  Kubulu pag. 24460
Jersikas pag. 36400  
  Lazdulejas pag. 24490 Līvānu pils. 36200  
  Tilžas pag. 24540 Rožupes pag. 36410
  Vectilžas pag. 24550 Rudzātu pag. 36420
  Vīksnas pag. 24570
Sutru pag. 36430
 
    Turku pag. 36440
       
Rīgas
reģions
Ādažu novads Ogres novads Olaines novads
  Ādažu pag. 23400 Birzgales pag. 40400 Olaines pils. 41200
  Carnikavas pag. 23410 Jumpravas pag. 40410 Olaines pag. 41400

  Krapes pag. 40420  
  Ķekavas novads Ķeguma pils. 40210 Ropažu novads
  Baložu pils. 34210 Ķeipenes pag. 40430 Ropažu pag. 44410
  Daugmales pag. 34410 Lauberes pag. 40440 Stopiņu pag. 44420
  Ķekavas pag. 34420 Lēdmanes pag. 40450 Vangažu pils. 44200
    Lielvārdes pils. 40220
  Limbažu novads Lielvārdes pag. 40460 Saulkrastu novads
  Ainažu pils. 35200 Madlienas pag. 40470 Saulkrastu pils. 47200
 
Ainažu pag. 35400 Mazozolu pag. 40480 Saulkrastu pag. 47400
  Liepupes pag. 35450 Meņģeles pag. 40490  
  Salacgrīvas pils. 35230 Ogres pils. 40010 Siguldas novads
  Salacgrīvas pag. 35480 Ogresgala pag. 40500 Inčukalna pag. 48410
    Rembates pag. 40510 Krimuldas pag. 48420
  Mārupes novads Suntažu pag. 40520 Lēdurgas pag. 48430
  Mārupes pag. 39410 Taurupes pag. 40530 Mālpils pag. 48440
    Tomes pag. 40550  
       
Vidzemes reģions Alūksnes novads Cēsu novads Madonas novads
  Alsviķu pag. 21400 Amatas pag. 26400 Aronas pag. 38400
  Alūksnes pils. 21200 Drabešu pag. 26410 Barkavas pag. 38410
  Annas pag. 21410 Dzērbenes pag. 26420 Bērzaunes pag. 38420
  Ilzenes pag. 21420 Inešu pag. 26430 Cesvaines pils. 38200
  Jaunalūksnes pag. 21430 Jaunpiebalgas pag. 26520 Cesvaines pag. 38430
  Jaunannas pag. 21440 Kaives pag. 26450 Dzelzavas pag. 38440
  Jaunlaicenes pag. 21450 Liepas pag. 26460 Ērgļu pag. 38450
  Kalncepju pag. 21460 Līgatnes pils. 26210 Jumurdas pag. 38470
  Liepnas pag. 21470 Līgatnes pag. 26470 Kalsnavas pag. 38480
  Malienas pag. 21480 Mārsnēnu pag. 26480 Lazdonas pag. 38490
  Mālupes pag. 21490 Nītaures pag. 26490 Ļaudonas pag. 38510
  Mārkalnes pag. 21500
Priekuļu pag. 26500 Liezēres pag. 38500
  Pededzes pag. 21510 Raiskuma pag. 26510 Madonas pils. 38220
  Veclaicenes pag. 21520
Skujenes pag. 26520 Mārcienas pag. 38520
  Zeltiņu pag. 21530
Stalbes pag. 26530 Mētrienas pag. 38530
  Ziemera pag. 21540 Straupes pag. 26540 Ošupes pag. 38540
    Taurenes pag. 26550 Praulienas pag. 38550
  Valmieras novads Vecpiebalgas pag. 26570 Sausnējas pag. 38570
  Jērcēnu pag. 54470 Veselavas pag. 26580 Sarkaņu pag. 38560
  Plāņu pag. 54550 Zaubes pag. 26590 Vestienas pag. 38580
  Sedas pils. 54220 Zosēnu pag. 26600  
  Strenču pils. 54230    
       
  Varakļānu novads    
  Murmastienes pag. 55400    
  Varakļānu pils. 55200    
  Varakļānu pag. 55410    
 
   
Zemgales reģions Bauskas novads Jelgavas novads Jēkabpils novads
  Iecavas pils. 25210
Cenu pag. 30400 Atašienes pag. 31420
 
Elejas pag. 30410 Ābeļu pag. 31430
    Glūdas pag. 30420 Dignājas pag. 31440
    Jaunsvirlaukas pag. 30430 Dunavas pag. 31450
    Kalnciema pag.  30440 Jēkabpils pils. 31010
 
Lielplatones pag. 30450 Kalna pag. 31480
  Līvbērzes pag. 30460 Krustpils pag. 31490
  Ozolnieku pag. 30470 Kūku pag. 31500
  Platones pag. 30480 Leimaņu pag. 31510
  Salgales pag. 30490 Mežāres pag. 31520
    Sesavas pag. 30500 Rubenes pag. 31540
    Svētes pag. 30510 Variešu pag. 31580
    Valgundes pag. 30520 Vīpes pag. 31600
    Vilces pag. 30530 Zasas pag. 31610
    Vircavas pag. 30540  
    Zaļenieku pag. 30550  

 
 

SIA „MĒRNIECĪBAS DATU CENTRS” ir saņēmis de minimis atbalstu projekta
2.5. aktivitātes „Bezpilota lidaparātu izmantošana mērniecības darbu veikšanai un kontrolei” ieviešanai kopā ar partnerorganizācijām
SIA "VIDZEMES MĒRNIEKS" un SIA "ĢeoDati"

Finansējums piešķirts projekta „Kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu klastera attīstība 2012-2015” ietvaros (projekta Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/015, Līguma Nr. L-KAP-12-0006).

© Mērniecības datu centrs SIA. Vietne izveidota 26.08.2008, papildināta 02.12.2021. Skatījumu skaits kopā: 735902, šodien: 189