SIA “Mērniecības Datu Centrs”
Juridiskā adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
Biroja adrese:
Limbažu iela 9 - 486,
Rīga, LV-1005
PVN maks. reģ. Nr.: LV40003831048
topografija.lv Uzmērījumu reģistrs reģistrētiem lietotājiem
Par mums

Mūsu uzņēmums pašvaldībās, ar kurām esam noslēguši sadarbības līgumus, apkalpo mērniecības uzņēmumus un apkopo to veiktos topogrāfiskos uzmērījumus un inženierkomunikāciju izpildmērījumus, kā rezultātā, pašvaldības operatīvi un bez maksas tiek nodrošinātas ar precīziem un aktuāliem inženiertopogrāfiskajiem datiem par attiecīgo pašvaldību teritoriju. Apkalpojam arī arhitektus – teritorijas plānotājus un apkopojam informāciju par zemes ierīcības projektiem un detālplānojumiem, tajā skaitā uzturam ielu un ceļu sarkano līniju kartes.
Noslēdzot sadarbības līgumu ar pašvaldību, mēs apkopojam un sistematizējam pašvaldībā iepriekšējos gados uzkrātos un rīcībā esošos inženierkomunikāciju izpildmērījumu failus, kā arī detālplānojumu un zemes ierīcības projektu failus.

Sākot ar 2007.gada nogali esam ieviesuši uz interneta tehnoloģijām balstītu mērniecības darbu elektroniskās reģistrēšanas sistēmu. Tas nozīmē, ka mērniekiem vairs nav jādodas uz mūsu biroju reģistrēt (apzīmogot) katru uzmērījuma plānu, kā rezultātā paātrinās darbu saskaņošana, kā arī kopējais inženierizpētes darbiem patērētais laiks saīsinās par vairākām dienām.
Pašvaldību būvvalžu darbinieki inženiertopogrāfiskos datus saņem, autorizēti pieslēdzoties mūsu uzņēmuma uzturētajam File Transfer Protocol (FTP) serverim. Dati uz servera tiek atjaunoti katru dienu. Nepieciešamības gadījumā būvvaldes darbiniekiem sniedzam konsultācijas tehniskas dabas jautājumu atrisināšanai.

© Mērniecības datu centrs SIA. Vietne izveidota 26.08.2008, papildināta 02.12.2021. Skatījumu skaits kopā: 735899, šodien: 186